Vores værdier

Vi arbejder i en verden med nye produkter. Ny viden. Nye vilkår. Konstant tilpasser vi os forandringer. Uanset, hvor vi bevæger os hen, skal vi værne om vores værdier. Vi skal tale om etik. Vi skal i det hele taget tale sammen. Der er et socialt element i at drive virksomhed. Vi er startet som en familie. Og det skal vi fortsat søge at være.

Kundefokus 
Kunderne er dem, vi er til for. Det er vores mål at tilfredsstille kunderne og være forudseende i forhold til deres forretning. Det er samtidig vores mål, at vores leverandører også skal kunne have en bæredygtig forretning. 

Medarbejderne i centrum 
Virksomheden er medarbejderne. Medarbejderne frem for alt. Det handler ikke kun om penge. Vi er hele mennesker. Alle har vi både et arbejdsliv og et privatliv med glæder og problemer, som vi skal have mulighed for at dele. Hvor det er nødvendigt, hjælper vi hinanden, hvad enten det er et lille eller stort problem, arbejde eller personligt. Tryghed er vigtig. 

Åbenhed og dialog
Åbenhed er forudsætning for at tale godt sammen. Det kan kræve mod at lægge fakta på bordet, specielt når det er ubehageligt. Men vi skal kunne tale om både det negative og positive. En sådan dialog kræver gensidig tillid.

Tillid og nærhed
Tillid er kernen i dagligdagen. Enhver skal kunne have tillid til sin leder og virksomheden. Vi skal have så kort afstand som muligt mellem ledelse og medarbejder. En nærhed og et lavt hierarki, der er med til at styrke loyaliteten – og bevidstheden over for hinanden, kvaliteten og kunderne.

Involvering
Involvering er en forudsætning for, at vi kan tage ejerskab. Ved at være med i beslutningerne får vi engagement og lyst til at løse problemer, forandre os og skabe nye ideer. Den, der står med kunden eller den praktiske opgave, får ofte de bedste ideer til at gøre tingene bedre.

Kvalitet
Høj kvalitet er en del af vores identitet. Vi søger at gøre tingene rigtigt første gang. Kan vi øge kvaliteten og værdien for kunden, er det endnu bedre.

Ansvarsbevidsthed
Etik er grundlaget for vores handlinger. Vi har et ansvar i samfundet. Vi skal kunne stå inde for, hvad vi gør. Vi diskuterer løbende etik og vores ansvar.