Kvalitet

I ALPHA-elektronik stræber vi konstant efter at leve op til og opfylde vores kunders krav og
forventninger ikke blot til produkterne, men til alle områder, hvor vi kan bidrage. Vi ønsker at
være proaktiv og vi tilstræber, at være på forkant med kundernes behov og forsøger aktivt, at
tilbyde løsninger der hjælpe kundernes udvikling, indfri kundernes forventninger til tekniske
krav og aftaler om levering

Myndighedskrav, herunder miljøkrav overholdes ved at sikre gennemgang af opdateret viden om
relevante love, bekendtgørelser og forordninger.

Sociale ansvar i forholdet til både det lokal samfund, nationalt og internationalt overholdes som
en naturlig del af vores aktiviteter. Vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, som kan tiltrække,
udvikle og fastholde dygtige medarbejdere og vi arbejder på løbende, at udvikle vores medarbejdere.

Kravene i de standarder hvor der er opnået certificeringer, samt eventuelle opdateringer af disse,
skal som minimum overholdes. Vi arbejder med kontinuerlige forbedringer, og anvender gennemførte audits, af såvel notified body som af kunder, til at vedligeholde og forbedre effektiviteten af vores kvalitetsstyringssystem.

Vi arbejder med interne nøgletal og målbare mål som løbende defineres og vedligeholdes. Resultater
af målinger overvåges løbende og fortsat egnethed af kvalitetspolitikker evalueres og revideres minimum en gang årligt.